Groene Voetstappen-week 29 juni t/m 3 juli

Van 29 juni tot en met 03 juli 2020 houden wij op IKC Lodijke een tweede  ‘Groene Voetstappen-week’. Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden schoolkinderen aan meedoen. In oktober 2019 hebben we hieraan meegedaan, we willen er dit schooljaar ook graag mee afsluiten.

Gedurende één week komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, of skatend naar school en verdienen daarmee Groene Voetstappen. In de les wordt extra aandacht besteed aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal.

Wat moet je doen?

De kinderen kunnen bij aankomst op school op het digibord aanklikken of ze met de auto, op de fiets, of te voet, (step, skates, e.d.) naar school zijn gekomen. Alle vervoerswijzen behalve de auto tellen als Groene Voetstap. De bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk ‘Groene Voetstappen’ verzamelen, zodat we:

  • een bijdrage leveren aan de landelijke en internationale doelstellingen voor het beperken van CO2-uitstoot;
  • gewend raken aan duurzaam gedrag;
  • lekker gezond bezig zijn.

Waarom liever niet met de auto?

Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, zoals CO2, die de aarde opwarmen, waardoor het klimaat verandert. Een warmer klimaat klinkt misschien lekker, maar heeft desastreuze gevolgen. Bijna dagelijks zijn de gevolgen van klimaatverandering in het nieuws: extreem weer als veel te veel regen of juist droogte, of hevige stormen en smog in grote steden. Wereldwijd moet de uitstoot van broeikasgassen flink worden teruggebracht. Wij willen als school een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de uitstoot en proberen samen met de kinderen en u zoveel mogelijk Groene Voetstappen te verzamelen. Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend te gaan zet u zoden aan de dijk: maar liefst meer dan de helft van alle autoritten is korter dan 7,5 km enkele reis. Deze ritjes zijn extra vervuilend omdat dan het brandstofverbruik en de uitstoot per kilometer hoog is. Verder draagt veel autoverkeer rond de school vaak bij tot onveilige situaties. Dat zien we de afgelopen weken extra, omdat de haal- en brenglocaties i.v.m. de coronamaatregelen voor extra drukte op met name de Ouderdinge zorgt. Ook is het voor kinderen gezond om zoveel mogelijk te bewegen. Het lopen en fietsen naar en van school kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren! Veel redenen dus om de auto thuis te laten!
Groene Voetstappen

Helpt u mee?

Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappenactie’ hebben we uw hulp als ouders nodig. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind in  zoveel mogelijk lopend of fietsend (of steppend of skatend) naar school kan gaan, zeker in de actieweek. Kunt u echt niet dagelijks zonder autovervoer naar school, dan zijn er vast alternatieven te bedenken.  U kunt bijvoorbeeld uw auto eens een eindje verder van school parkeren en met uw kind het laatste stukje lopen? Of uw kind kan misschien een andere kleine milieubijdrage leveren? Overlegt u gewoon even  met de leerkracht.

We rekenen op heel veel Groene Voetstappen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Recommended Posts