In het kort

De naam van de school

Onze grote maar knusse school bevindt zich in het hart van de wijk De Bergse Plaat. Waar ooit het water van de Oosterschelde stroomde, ligt sinds 1991 een groene, water- én kinderrijke wijk. Verschillende straten en plekken herinneren aan vroeger. Ook de naam Lodijke kent zijn oorsprong al in de 13e eeuw. Toen was het een dorp, waar de Heren van Reimerswaal hun stamslot bouwden. In 1551 is het dorp Lodijke door een overstroming verdwenen, maar de naam leeft sinds 1991 voort in onze school.

Onze school en LPS

In het schooljaar 2021-2022 hebben we zo’n 550 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 25 groepen. We bieden ook voltijds gepersonaliseerd onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in drie groepen. Ons schoolteam bestaat uit 51 professionals, het voltallige IKC team telt er 80.

IKC Lodijke maakt deel uit van de Lowys Porquinstichting (LPS). De LPS verenigt meer dan dertig scholen en kinderopvanglocaties. Elk met een eigen karakter. Wat de LPS bindt is de regio, de steun die we elkaar bieden maar bovenal het gemeenschappelijk belang: dat van het soort! Meer informatie over de LPS en de scholen waar je op lowysporquin.nl

Onze school heeft twee locaties

Hoofdlocatie 

Hier bevinden zich de speel- leerpleinen van de onderbouwgroepen en op de eerste etage ook de klaslokalen van de plusgroepen en de groepen 8. Behalve de klaslokalen zijn er twee speelzalen, een grote gymzaal, een muzieklokaal, een computerlokaal, een multifunctionele ruimte en diverse spreekruimtes. Je vindt hier ook de peutergroepen, babygroepen en ruimtes voor de voor- en naschoolse opvang.

Ouderdinge 15

Schoolwoningen 

Vlakbij de hoofdlocatie, aan de overzijde van de Waterknoop, zijn de, wat we noemen, ‘schoolwoningen’. Hier werken en leren de groepen 5, 6 en 7.

Ingang aan Hinkelenoord 14-2