Kinderopvang op maat

Kinderopvang op Maat

LPS-KOM biedt in IKC Lodijke kinderopvang, voor- en naschoolse opvang.

Kinderdagverblijf

Voor het kinderdagverblijf hebben wij onze eigen vleugel en ingang in het hoofdgebouw van Lodijke en een eigen buitenspeelterrein. Elke dag zorgen onze vaste groep pedagogisch medewerkers voor de kinderen van de drie babygroepen en organiseren zij leuke, leerzame activiteiten, zoals voorlezen, taalspelletjes, knutselen, buitenspelen en themagerichte activiteiten.

Peuteropvang

Ook onze peutergroepen hebben een eigen ingang. Op onze peutergroepen (2-4 jaar) kunnen peuters op speelse wijze kennismaken met woorden, cijfers, kleuren en vormen; vaardigheden die de overgang naar de basisschool soepeler laten verlopen. We maken gebruik van Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE), dat wil zeggen de ontwikkeling van de peuterschool. We hebben 2 soorten peuteropvang. Peuterdagopvang (De Kanjers 1 en 2), van peuterdagdeelopvang (De Speelplaat).

Buitenschoolse opvang

Wij bieden voorschoolse- naschoolse en vakantieopvang aan kinderen van 4-13 jaar. De opvang zit in het hoofdgebouw. We bieden onder andere aan: de sport BSO (4-13 jaar), de crea BSO (4-13 jaar) en de yoga BSO (4-13 jaar). We hebben de 3 BSO groepen: onderbouwgroep de Toppers (4 t/m 8 jaar), onderbouwgroep de Minions(4-8 jaar) en bovenbouwgroep de Chillzone (7 t/m 13 jaar).