Kinderopvang op maat

Kinderopvang op Maat

LPS-KOM biedt in IKC Lodijke kinderopvang, voor- en naschoolse opvang.

Kinderdagverblijf

Voor het kinderdagverblijf hebben wij onze eigen vleugel en ingang in het hoofdgebouw van Lodijke en een eigen buitenspeelterrein. Iedere dag zorgen onze vaste groep pedagogisch medewerkers voor de kinderen van de drie babygroepen en organiseren zij leuke, leerzame activiteiten, zoals voorlezen, taalspelletjes, knutselen, buitenspelen en themagerichte activiteiten. 

Peuteropvang

Ook onze peutergroepen hebben een eigen ingang. Op onze peutergroepen (2-4 jaar) kunnen peuters op speelse wijze kennismaken met woorden, cijfers, kleuren en vormen; vaardigheden die de overgang naar de basisschool soepeler laten verlopen. We maken gebruik van Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE), dat de ontwikkeling van de peuter stimuleert. We hebben 2 soorten peuteropvang. Peuterdagopvang (De Kanjers 1 en 2), of peuterdagdeelopvang (De Speelplaat).

Buitenschoolse opvang

Wij bieden voorschoolse- naschoolse en vakantieopvang aan kinderen 4-13 jaar. In het hoofdgebouw zit: de sport BSO (4-13 jaar), de crea BSO (4-13 jaar), de yoga BSO (4-13 jaar) en de onderbouwgroep de Toppers (4 tot 8 jaar). In de schoolwoningen zitten: de onderbouwgroep de Minions(4-8 jaar) en bovenbouwgroep de Chillzone (7 tot 13 jaar).