Wat betekent IKC?

Lodijke is een Integraal Kind Centrum (IKC)

Lodijke is per 1 januari 2020 een Integraal Kind Centrum (IKC). Die groei is al gestart in 2014 met de vorming van een Brede School.

In ons Integraal Kind Centrum (IKC) zijn organisaties als basisonderwijs, de kinderopvang (baby- en peuteropvang) en buitenschoolse opvang van LPS KOM samengevoegd onder één dak en één bestuur. Wij werken intensief samen. Niet alleen achter de schermen, maar juist ook ‘op de werkvloer’. Kinderen van 0 tot 13 jaar komen bij ons om de dag te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Wat merk je van deze samenwerking?

Wij werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie. Onze professionals gebruiken één kind-volgsysteem en de daarbij behorende overlegstructuur. De ontwikkeling van je kind kunnen we zo heel goed volgen, van baby tot achtstegroeper. Als je kind van de opvang naar de basisschool gaat, verloopt die overgang vaak heel soepel.

Voor IKC Lodijke geldt bovendien:   

  • De financiering wordt onderling op elkaar afgestemd;
  • Eén aansturing van onze professonals;
  • Eén aanmeldformulier voor onderwijs en kinderopvang;
  • De kinderopvang neemt deel aan de onderwijsinhoudelijke en activiteitenwerkgroepen;
  • Samenwerking tussen de peutergroepen en kleutergroepen op het speel-leerplein;
  • Eén totaal, gezamenlijk aanbod van leeractiviteiten binnen een sluitend dagprogramma;
  • Het werk wordt doorgetrokken in de peutergroepen.