Keurmerkschool

IKC Lodijke is een uitstekende werkplek voor studenten. De school heeft het Ecabo-keurmerk en het SBB/Calibris-keurmerk voor het opleiden van studenten uit de Mbo-opleidingen (onderwijsassistent, pedagogisch medewerker en dergelijke).

Lodijke werkt samen met AVANS Hogeschool voor de opleiding tot leerkracht basisonderwijs en voldoet aan de voorwaarden om het label “Keurmerk Opleidingsschool” te mogen dragen.

Het Keurmerk Opleidingsschool is een erkenning door het ministerie van OCW. Een Keurmerk dat het ministerie toekent aan een partnerschap van één lerarenopleiding met één of meer schoolbesturen. Een Keurmerk dat aangeeft dat het opleiden in en samen met de beroepspraktijk van hoog niveau is.

De ambitie van de opleidingsschool is om studenten een gevarieerde leeromgeving te bieden. Studenten veel specialisatiemogelijkheden te bieden. De kwaliteit van de opleiding te garanderen. En voldoende onderwijzend personeel in de regio te realiseren.

Het gezamenlijke doel is het versterken van het onderwijs in de regio. Dat doen we door onderzoek, curriculumontwikkeling en schoolontwikkeling.

Daarnaast biedt Lodijke een stageplaats voor studenten uit de Hogeschool Zeeland (PABO, HBO Pedagogiek, HBO Sportkunde en dergelijke). Lodijke heeft een goedgekeurd Opleiden in de School-plan.