Kwaliteit

Kerndoelen

In de wet is vastgelegd dat de basisschool bepaalde zaken aan kinderen moet leren, zodat alle kinderen aan het eind van de basisschool een aantal dingen kennen en kunnen toepassen, zodat het vervolgonderwijs goed kan aansluiten op het onderwijs op de basisschool. Om dit te bereiken zijn er de zogenoemde kerndoelen.
Deze doelen geven aan wat de school uw kind moet leren op het gebied van bijvoorbeeld taal, rekenen, oriëntatie op jezelf en de wereld en bewegingsonderwijs. Sinds 2019 is de vierde generatie kerndoelen van kracht.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie bezoekt scholen in het kader van het reguliere toezicht. Naast controle van de schoolgids, het schoolplan en het zorgplan, wordt er gekeken naar de resultaten van het onderwijs, de opzet en uitvoering van zorg, de kwaliteit van de kwaliteitszorg en de onderwijstijd. Onze school werd in 2019 bezocht in het kader van een verificatieonderzoek. Het rapport van dit onderzoek aan onze school kunt u vinden op de site van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl  

De Inspectie van het Basisonderwijs beoordeelde onze school met een voldoende, het onderdeel ‘kwaliteitszorg’ verdient ruimte voor verbeteringen. In het schoolplan 2019-2024 geeft de school aan waar we deze verbeteringen gaan realiseren. 

Interne kwaliteitszorg

Naast externe kwaliteitszorg (onderwijsinspectie) kent onze school ook een aantal instrumenten op het gebied van de interne kwaliteitszorg (het jaar van de laatste afname wordt hierbij vermeld:

  • Het ouder-tevredenheidsonderzoek voor ouders van startende leerlingen (2020).
  • De Risico-Inventarisatie en Risico Evaluatie (RIE/ ARBO-zaken), er wordt geëvalueerd op de veiligheid, ARBO-zaken en schoolinterne aangelegenheden (o.a. werkdruk, verzuim, werkomstandigheden) (2018).
  • Er zijn interne kwaliteitskaarten om het onderwijsleerproces te monitoren en in kaart te brengen (2018).
  • Het ouder-tevredenheidsonderzoek voor ouders van startende leerlingen (2020).
  • Onderwijsinspectie
  • Het medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO) (2019).
  • Het leerling-tevredenheidsonderzoek (LTO) (2019).
  • Het ouder-tevredenheidsonderzoek (OTO) (2019).
  • Het Jaarverslag, elk schooljaar wordt het schoolplan, middels het jaarverslag geëvalueerd (2019).