Ons onderwijs beoordeeld

Lodijke doet het goed. In de leerling-enquête van 2019 zijn de leerlingen positief over onze school. Met het cijfer 8,1 scoort onze school, een mooi cijfer.

85% van de leerlingen heeft de vragenlijsten ingevuld.
Zaken, die vanuit de leerlingen (van de bovenbouw) zeer positief bevonden worden, zijn de volgende:

  1. Fijne leeromgeving
  2. Leuke leerkrachten

Zaken, die de aandacht behoeven en de het minst scoren uit de leerling- enquête zijn de volgende:

  1. Betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces
  2. Fysieke en sociale veiligheid

Ook in de ouderrapportage van 2019 haalt Lodijke een prima cijfer. Onze school scoorde een 7,6.  

Zaken die door de ouders als zeer positief worden ervaren: 

  1. Brede ontwikkeling van de school 
  2. Goede hulp aan de leerlingen in en buiten de klas 

Zaken, die aandacht behoeven en het minst scoorden in de ouderenquête zijn de volgende: 

  1. Fysieke en sociale veiligheid 
  2. Informatie over de ontwikkeling van het kind vanuit de leerkrachten 

In het schoolplan geeft Brede School Lodijke aan hoe zij de aandachtspunten binnen de school wil versterken en verbeteren.

De opbrengsten van de school zijn ook af te lezen op bladzijde 24-25-26 van onze schoolgids. Op deze pagina’s geeft de school een overzicht van de scores van de uitstromende groep 8 – leerlingen en ook hun uitstroom naar de verschillende typen van het Voortgezet Onderwijs is hierin te volgen.

Verder kijken naar de opbrengsten van ons onderwijs? Check ‘Lodijke ‘op: scholenopdekaart.nl