Onze kernwaarden

Onze vertelplaat

Onze visie en missie leiden tot een aantal kernwaarden. De kernwaarden zijn de pijlers van ons dagelijks handelen en de omgang met elkaar binnen het IKC. In een symbolische, grafische vertelplaat maken we onze kernwaarden zichtbaar. 

Onze kernwaarden

 

Ons doel is om kinderen van nul tot en met dertien jaar te helpen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen; daar is onze verrekijker op gericht. Binnen ons Integraal Kind Centrum zorgen we ervoor dat we kinderen met goede middelen en materialen begeleiden en monitoren. We bieden zorg op maat en maken zinvol en betekenisvol leren belangrijk.

 

Je komt beter vooruit als je samenwerkt. We passen in de lessen en activiteiten methodieken toe die samenwerking tussen leerlingen bevorderen. Zoals groepsdoorbrekend werken, thematisch werken en coöperatieve leerstrategieën. Maar ook de samenwerking tussen leerkrachten, ouders, pedagogisch medewerkers en interne en externe begeleiders staat voorop.

 

Of je als passagier meevaart of zelf aan het roer staat en de richting bepaalt, is een groot verschil. We willen graag dat onze kinderen zich meer betrokken voelen bij hun leerproces, aan kunnen geven wat ze nodig hebben en hoe ze daar het liefst aan werken. Professionals en ouders ondersteunen de kinderen om die verantwoordelijkheid steeds beter te dragen.

Respectvol met elkaar omgaan, aardig zijn voor elkaar, je aan de afspraken houden. Dit alles creëert een veilige omgeving waarin kinderen kunnen groeien en ontwikkelen en professionals hen optimaal kunnen ondersteunen. Zij moeten zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en dat ook naar anderen uitdragen. Dat gaat niet altijd vanzelf, daarom hanteren wij de Top 10-regels van Lodijke en maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan.

We verbinden het leren van basiskennis met vaardigheden die de toekomst aan onze kinderen stelt (‘21st Century Skills’). Via thematisch werken, leren de kinderen oplossingsgericht, kritisch en creatief te denken en te werken.
Kinderen komen zo zelf tot het formuleren van eigen leervragen. Ook zijn hun leerdoelen beter op het individuele kind afgestemd. Leren wordt zo zinvol en betekenisvol. Hun schatkist wordt gevuld.

Als je een fles in de zee gooit, vertrouw je erop dat deze uiteindelijk op de goede plek aankomt. Dat vertrouwen willen we uitdragen naar onze professionals en kinderen. We treden hen met vertrouwen tegemoet en stimuleren hen op een positieve manier. Wat vandaag nog niet lukt, lukt morgen vast een stukje beter.

Lodijke, jouw avontuur!