De zorg voor leerlingen

Passend onderwijs

Passend onderwijs is onderwijs op maat. Iedere school is verantwoordelijk voor het verzorgen van een passende onderwijsplek voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Dit betekent dat je je kind altijd kan aanmelden bij een basisschool, ook al is er sprake van specifieke onderwijsbehoeften. Op Lodijke voeren we graag eerst een intakegesprek met de ouders. Daarna kijken we samen met jou welke onderwijsbehoeften je kind heeft. Vervolgens wordt er bekeken of de school aan deze onderwijsbehoefte kan voldoen en of je kind kan worden ingeschreven bij ons. Als de onderwijsbehoeften té specifiek zijn, gaan we samen met jou op zoek naar een passend alternatief voor je kind.

Extra zorg

Soms heeft je kind extra zorg nodig. Daarom heeft onze school een samenhangend systeem van leerlingenzorg ontwikkeld. Onderwijs op maat betekent voor ons ook zorg op maat. Om eventuele problemen snel op te sporen, bespreken de leerkrachten met de intern begeleiders na iedere toetsperiode de resultaten van alle leerlingen. Zowel zwakke resultaten als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Uiteraard houden we je als ouder hiervan op de hoogte.

SOP

In het schoolondersteuningsprofiel  (SOP) legt de school vast welke ondersteuning en zorg de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Professionals, directie en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.