Schooltijden en vakanties

Schooltijden 

Op Lodijke hanteren we vanaf schooljaar 2021-2022 een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen met elkaar overblijven en niemand tussen de middag thuis gaat eten.

Dit zijn onze reguliere schooltijden:

Elke dag: 08. 30 – 14.30 uur, maar op woensdag tot 12.30 uur.

Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij vanaf 12.00u

Voor de kinderen van alle groepen geldt ‘s morgens een inlooptijd; de kinderen kunnen vanaf 08.20 uur de klas in. Bij de inloop van de kleutergroepen mag je normaal gesproken als ouder je kind de klas in begeleiden. In verband met de Covid-19 situatie geldt tijdelijk een andere toegangsregeling voor ouders, zoals omschreven in het ‘Plan volledige heropening IKC Lodijke’.

 

Zomervakantie
vrijdagmiddag 23 juli 2021 van 12.00u t/m vrijdag 3 september 2021

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie
25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie
27 december t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022

Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022

Zomervakantie
25 juli t/m 2 september 2022

Collectieve vrije dagen / studiedagen

schooljaar 2021-2022

Maandag 1 november 2021 (dag na herfstvakantie)
Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag leerkrachten

maandag 6
december 2021
Groepen 1 t/m 4 vrij

Vrijdagmiddag 24 december 2021
Alle leerlingen middagen vrij, start kerstvakantie

Maandag 21 februari 2022
Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag leerkrachten

Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Lang paasweekend, alle leerlingen vrij.

Vrijdagmiddag 22 april 2022
Alle leerlingen middagen vrij, start meivakantie

Donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022
Hemelvaartsdag en extra vrije dag, iedereen vrij

Vrijdag 3 juni
Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag leerkrachten

Maandag 6 juni 2022
Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij

Vrijdagmiddag 22 juli
Alle leerlingen ‘s middags vrij,  start zomervakantie