Schooltijden en vakanties

Schooltijden 

Dit zijn onze reguliere schooltijden:

Ochtend: 08. 30 – 12.00 uur (woensdag t/m 12.30 uur)
Middag: 13. 00 t/m 15. 00 uur

Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij 

Voor de kinderen van alle groepen geldt ‘s morgens en ‘s middags een inlooptijd; de kinderen kunnen vanaf 08.20 uur en vanaf 12.50 uur de klas inlooptijd. Bij de inloop van de kleutergroepen mag je als ouder je kind de klas in begeleiden.

In verband met de Covid-19 situatie geldt tijdelijk een andere toegangsregeling voor ouders, zoals omschreven in het ‘Plan volledige heropening IKC Lodijke’. Bij inschrijving van uw soort wijziging van deze tijdelijke regeling ontvang je bericht van de directie.

 

Zomervakantie
vrijdagmiddag 10 juli 2020 vanaf 12.00u t/m vrijdag 21 augustus 2020

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 19 februari 2021

Meivakantie
26 april t/m 7 mei 2021

Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021

Collectieve vrije dagen / studiedagen

schooljaar 2020-2021

Maandag 26 oktober 2020 (dag na herfstvakantie)
Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag leerkrachten

— VERVALT! Maandag 22 februari 2021 VERVALT!–

Donderdag 1 april t/m maandag 5
april 2021
Extra lang paasweekend voor alle leerlingen. Leerkrachten werken 1 april i.v.m. studiedag

Donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Hemelvaartsdag en extra vrije dag, iedereen vrij

Maandag 24 mei t/m dinsdag 25 mei 2021
Tweede Pinksterdag en studiedag,  alle leerlingen vrij. Leerkrachten werken op 25 mei.

Woensdag 7 juli 2021
Alle groepen vrij i.v.m. studiedag leerkrachten